Over

Mijn Pad

Op 5 november 2018 besloot ik het pad in te slaan van datgene wat mijzelf het meest inspireert:

  • De natuur
  • Mensen informeren over kruiden voor hun gezondheid
  • Op kleine schaal kweken van kruiden en bloemen
  • Organiseren van korte inspiratiereizen. Thema’s: natuur, kruiden, wandelen.

Ik koos als naam voor mijn nieuwe activiteiten ‘Hubertinahof’.
Hubertina is mijn tweede doopnaam, mij gegeven ter ere van mijn oma Bertha.

Activiteiten 2019: