Lesdag 3: Bodem en (on)kruid, (plaag)dieren

Een les over hoe planten zichzelf vermeerderen en hoe wij dat kunnen doen. We gaan winterstekken maken.

Een vervolgles over bodem en onkruid.  Verder komen (plaag)dieren in de tuin aan bod. Ook leren we over het bemesten van je moestuin en over de verschillende overlevingsstrategieën van planten.